Published Date : 2020-08-13
  • सुरक्षण मुद्रण सेवा र कार्यको सम्पादन र व्यवस्थापन गर्ने
  • मुद्रण सेवा र कार्यलाई विश्वासनीय र भरपर्दो  तुल्याउने
  • मुद्रण सेवा र कार्यलाई आत्मनिर्भर र गुणस्तरीय तुल्याउने
  • मुद्रण सेवा र कार्यको लागि निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध र सहकार्यमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने ।
  • नेपाल सरकारका गोप्य र संवेदनशील सामाग्री गुणस्तरीय रुपले छपाई गर्ने ।

Contact Info

Department of Printing

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Phone :+977-1-4211622, 4211820, 4211695, 4211749, 4200211

Toll Free :

Fax :+977-1-4211764

Email: info@dop.gov.np

WEB :dop.gov.np

Site Visited

site visit