Other Notice


माननिय सूचना तथा संचार मन्त्री ज्युले यस विभागको कार्य प्रक्रिया तथा भौतिक अवस्थाको अवलोकन गर्नुहुदै गर्दाको कार्यक्रम

Submit Date: 2016-12-09

मिति २०७३।८।१७ गते माननिय सूचना तथा संचार मन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्किज्युले यस विभागको कार्य प्रक्रिया तथा भौतिक अवस्थाको अवलोकन गरी विभागका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुका साथै विभागको स्तर उन्नतीका लागि प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई आवश्यक तालिम दिनु पर्ने कुरामा जोड दिदैं विभागको कार्यस्तर बढाउनको लागि मन्त्रालयस्तरबाट सदैव सहयोग रहने कुराको विश्वास दिलाउँदै कर्मचारीहरुलाई कर्तव्यनिष्ट रहेर कार्य गर्न निर्देशन दिनु भयो ।
प्रस्तुत छ उक्त कार्यक्रमको केही झलक