प्रथम त्रैमासिक श्रावण, भाद्र र असोज ३ महिनाको प्रगती विवरण