२०७५ कार्तिक, मंसिर र पुष महिनासम्मका सूचनाको हकसम्बन्धी विववरणहरु