महानिर्देशक ज्युबाट प्रशंसापत्र सहित पुरस्कार वितरण कार्यक्रमको एक झलक