मुद्रण विभाग

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं.: ‍+९७७-१-४२११६२२, १-४२११८२०, १-४२११६९५, १-४२११७४९, १-४२००२११ (जिन्सी शाखा)
फ्याक्स नं.: +९७७-१-४२११७६४
ईमेल: info@dop.gov.np

फोकल व्यक्ति

सुनिता रेग्मी
मुद्रण अधिकृत
राजपत्रको जानकारीका लागि फोकल व्यक्ति
मो. ९८४१६०९७७१
Email: sunitaregmi0@gmail.com

अडियो सूचना बोर्ड

१६१८ ०१ ४२१ १७६४