Chief

बलभद्र गिरी


महानिर्देशक
ईमेल: 2balabhadra@gmail.com
फोन नं. ९८४१५१७७९६
Chief

पद्म राज पाठक


वरिष्ठ मुद्रण अधिकृत
(प्रवक्ता / सूचना अधिकारी)
Email: pathakpadmaraj@yahoo.com
९८४१३७२९४८
Chief

बिमला कोइराला


मुद्रण अधिकृत (सहायक प्रवक्ता)
राजपत्रको जानकारीको लागि
ईमेल: bimalapoudel15@gmail.com
९८४१२७८२१७

सूचना तथा समाचार

19
09
अनिवार्य उपस्थित हुने वारे सूचना

प्रकाशक : मुद्रण विभाग

2017-09-19
12
09
Invitation for bids

प्रकाशक : Department of Printing

2017-09-12
25
Jul

प्रेस विज्ञप्ति

10
09
प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०५/२५

प्रकाशक : मुद्रण विभाग

2017-09-10
25
08
प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०५/०९

प्रकाशक : मुद्रण विभाग

2017-08-25
15
08
प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०४/२९

प्रकाशक : मुद्रण विभाग

2017-08-15
23
Jul
प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०४/०८

प्रकाशक : मुद्रण विभाग

2017-07-23