Chief


महानिर्देशक
Chief

श्री पद्म राज पाठक


सुचना अधिकारी
Email: padma.pathak@nepal.gov.np
माे. ९८४१३७२९४८
Chief

बिमला कोइराला


मुद्रण अधिकृत (सहायक प्रवक्ता)
ईमेल: bimalapoudel15@gmail.com
९८४१२७८२१७
Chief

सुनिता रेग्मी


मुद्रण अधिकृत
माे. ९८४१६०९७७१ राजपत्रकाे जानकारीको लागि
Email:sunita.regmi@nepal.gov.np
Cell:9841609771

प्रेस विज्ञप्ति

02
Jul
13
Jun
31
May
14
May

वृत्तचित्र