Chief

लोकनाथ पौड्याल


महानिर्देशक
फोनः ४२११६९५
Chief

श्री पद्म राज पाठक


व. मु. अधिकृत/सूचना अधिकारी
माे. ९८४१३७२९४८
Chief

बिमला कोइराला


मुद्रण अधिकृत (सहायक प्रवक्ता)
ईमेल: bimalapoudel15@gmail.com
९८४१२७८२१७
Chief

सुनिता रेग्मी


मुद्रण अधिकृत
माे. ९८४१६०९७७१ राजपत्रकाे जानकारीको लागि
Email:sunita.regmi@nepal.gov.np
Cell:9841609771

सूचना तथा समाचार

16
09
CTP Machine without Processor को दररेट माग सम्बन्धी सूचना

प्रकाशक : मुद्रण विभाग

2019-09-16
08
09
Gathering Machin को दररेट माग गरिएको सूचना

प्रकाशक : Department of Printing, Singhadurbar

2019-09-08
21
Jul
Invitation for Bids for the Supply and Delivery of Printing Paper Stationary and Office Items

प्रकाशक : मुद्रण विभाग

2019-07-21

प्रेस विज्ञप्ति

18
09
03
09
19
08
01
08
प्रेस विज्ञप्ति २०७६/०४/१६

प्रकाशक : मुद्रण विभाग

2019-08-01

वृत्तचित्र